ዝኸበርኩም ኣባላትን ፈተውትን ማሕበር ቀዳሞት ቤት ትምሕርቲ ኣግአዚ
በብዘለኹሞ ሰላም ቅሳነትን ጥዕናን እንዳተመነና ነቲ አብ ፀበባን ክባን ዘሎ ሕዝብናውን ሰላምን ናፅነትን ክረክብ ኩልና ብንኽዕሎ ፃዕርና ነበርትዕ።

ከምትፈልጥዎ፤ ማሕበርና ብዕለት ሰነ ፪፭ ፼፲፬ ዓ.ም (July 2, 2022) ኣብ ግዝዓት ኮሎራዶ፤ ከተማ ደንቨር አብ ዝገበሮ ዓመታዊ ዋዕላ ዝተኣከበ ገንዘብ፤ ብግፍአኛታት ካብዝተፈላለዮ ከተማታትን ገጠራትን ትግራይ ካብመረበታቶም ተመዛቢሎም፤ ኣብከቢድ ፀገም ንዘለዎ ዜጋታትና ንምሕጋዝ ክውዕል እዩ ተወሲኖ።
ሓዲሽ ቦርድ ናይ ማሕበርና፤ እቲ ዝተኣከበ ገንዘብ አብዕላሙኡ ንኸበፅሕ ሓላፍነት ተዋሒቡዎ። ካብቲ ቀንዲን ቀዳማይ ስርሑ ነዚ ገንዘብ ብኸመይ መንገዲ ትርጉም ዘለዎ ረብሐ ከምፅዕ ይኽዕልን፤ ብኑዕሽተይ ወፃዕ አብይ ረብሐ ይርከቦን አብዝብል ተዘራሪቡ ምስ ውድብ ዶንቦስኮን ናይ ውድብ ምግቢ ዓለም ብነፃ ሕሩጭን ዘይተን ናብ ቦቱዕ ከብፅሑልና ተሳማሚዕና። ካብዚ ዝስዕብ ቁፅሪ ዘሎ ተገዚዑ አብጉዕዞ እንዳሓለወ፤ ብዝተጀመረ ኹናት ብሰዓቱ፤ ናብ ቦታዑ ክበፅሕ ስለዘይከዓለ፤ ስካዕ ብዲፕሎማሲ ሐገዝ ዝፍቀድ፤ ኣብ ውሕስነት ዘለዎ ቦታ ተቀሚጡ አሎ።
ብ $50,000.00 budget
570 ኹንታል ናይ ፊኖ ሕሩጭ
250 ካርቶን ዘይትን

ሓደሽቲ ምዕባለታት አብዝሕሉ፤ በብግዚዑ ሐበሬታ ክንሕበኩም ምኻና ቃል ንዓቱ።

ንዝገበርክሙዎ ሐገዝ ዓዚና ነመስግን።

Dear members and friends of Agazi Schools Alumni Associations (ASAA-NA)
While wishing you peace, solace and health , the board urges you to redouble your effort by any means to help our people who are under siege for more than a year.

As most of you know, ASAA-NA in its annual event held in July 2,2022 in Denver, Colorado has raised funds to help our people who are inhumanly displaced from their home and forced to live under extremely harsh condition by the very forces who are diehard to annihilate us as people. The outgoing board passed the responsibility to use the funds for the intended purpose to the incoming board. Henceforth, the incoming board deliberated on the matter in its early board meetings and has agreed to work with Donbosco and WFP to deliver the aid to the internally displaced people. Both organizations agreed to provide us a free transportation service to the destination and as a result, a total of 570 wheat flour and 250 cartoons of oil were purchased and transferred to WFP for delivery. However, a war started while the convoy was on its way to Tigray which is unfortunate but WFP agreed to keep the aid on its warehouse until diplomacy takes its course for resumption of aid to Tigray.

We will keep you posted as we get new information.

Thank you for your kind donation.

ASAA-NA Board of Directors.